KM for Lag 2014 – Troms og Nordre Nordland sjakkrets.

KM for lag 2014 spilles i Harstad, helgen 24. – 26. januar. Påmelding og mer informasjon kommer senere!

Kretstyret