Nye norsk rating etter Advokatfirmaet Finn Chess International.

Ny norsk rating etter Advokatfirmaet Finn Chess International finnes her. Tallene må ikke betraktes som de offisielle, de kan bli korrigert på grunn av for eksempel feil i rapportering eller andre data etc. FIDE oppdaterer den internasjonale ratingen 1. november.