FIDE ratingtall etter Advokatfirmaet Finn Chess International 2016.

Nye FIDE ratingtall etter Advokatfirmaet Finn Chess International 2016 finnes på vedlagte lenker. Norske tall offentliggjøres så snart disse er klare.