KM for lag 2020 er godt i gang.

Årets kretsmesterskap for lag i Troms og Nordre Nordland krets er nå godt i gang. Alle partiene sendes live via Clono. Resultater oppdateres fortløpende hos Turneringsservice.