Kun 7 plasser igjen!

Etter kun et par uker med åpen påmelding til Advokatfirmaet FINN Rapid Chess 2020, er det hele 43 påmeldte. Det betyr at vi kan kun garantere for 7 plasser til, da det er satt et tak på 50 spillere. Hvis interessen er der, vil det som nevnt tidligere bli laget en venteliste. Vi forventer at de som er påmeldt – melder avbud selv – eller kontakter oss, hvis man ikke kan delta. Det gjør at vi kan tilby plassen til noen andre.

COVID-19

Per nå er det økning i smitten på landsbasis. Dog er det lavt smittetrykk og få smittede i regionen Hålogaland. Vi vil selvsagt forholde oss til de retningslinjer og tiltak som myndighetene og FHI iverksetter fremover. I skrivende stund er det ingenting som tilsier at turneringen vil bli avlyst.

Aktuelle lenker:

Påmelding via Turneringsservice
Komplett invitasjon