SjakkiSkolen + Harstad Sk = sant

Sjakk i SkolenTorsdag 18. april hadde Harstad Sk styremøte. Etter godt oppmøte på klubbkvelden onsdag 17. april, mente vi at sjakkboka <Sjakkskolen 2> burde tilbys elevene som skulle til NM for skolelag. Dette er en oppfølgerbok fra <Sjakkskolen 1> som de har hatt på skolen.

Styret vedtok følgende:

1. Alle elevene er velkommen til å besøke alle klubbkveldene på onsdager uten at det koster noe.

2. De som ønsker det kan melde seg inn i klubben for kr.300 og da dekkes medlemskap for hele 2013. I tillegg får eleven sjakkboka <Sjakkskolen 2>.

3. Eleven kan kjøpe sjakkboka Sjakkskolen 2 for kr.100.

4. Sjakklubben arrangerer en sjakkturnering onsdag 1.mai kl.13 – kl.16 på Heggen. En treningsturnering til landsfinalen. Betenkningstiden vil bli den samme som blir brukt i landsfinalen i Oslo 26.mai. Det koster ikke noe å delta og er et gratis tilbud for alle elevene som skal til finalen. Mail må sendes til jestein@online.no om eleven vil delta innen tirsdag 30.april.

5.  De elevene som er medlem i sjakklubben fra før får gratis sjakkboka <Sjakkskolen 2>.

Vi planlegger å levere ut <Sjakkskolen 2> på onsdag 24. april! Hvis eleven ønsker medlemskap eller bare kjøp av bok betales beløpet inn på sjakklubbens kontonr. 4730.05.64751 Merk giroen med navn på eleven.

Send en mail til jestein@online.no med navn,fødselsdato, adresse,e-post adresse.

Legger ved to artikkler fra HT og Hålogaland-avisa som var tilstede under forrige trening. Her lovet ordføreren 5000kr i reisestøtte til hvert lag! Flott gjort av Harstad Kommune.

HT – artikkel om SjakkiSkolen og finalistene fra Harstad 
Hålogalandavisa