Barnesjakk

Harstad Sjakklubb har ungdoms-/barnesjakk som satsingsområde i jubileumsåret (90år).

Harstad Sjakklubb engasjerte seg i pilotprosjektet sjakkiskolen og startet opp med tilrettelegging og organisering av sjakk på seks 3. klasser på Medkila, Kila og Kanebogen skole.

Prosjektet startet i begynnelsen av januar med organisert tilbud til 120 3. klassinger som fikk spille sjakk i skoletiden. Sjakklubben bidro til å kurse lærerne slik at de kunne undervise i sjakk i skoletiden. Sjakklubben har bidratt med undervisning i klassene i skoletiden.

Til slutt har sjakklubben arrangert finaleturnering på Medkila skole i slutten av mars med deltakelse fra 112 elever over en skoledag i gymsalen. Kila skole som vant skal delta 12. mai i landsfinalen i Oslo. Flott reklame for Harstad.

Sjakklubben vil følge opp undervisningen i klassene da det har vist seg at sjakk gir mange positive resultater i skolesammenheng.

Sjakklubben vil fortsette med sjakkiskolen-prosjektet til høsten.

Se lenker til artikler som har stått i Harstad Tidende: