Klubbinfo

Våren 2016 er det klubbkvelder hver torsdag i henhold til terminliste.

Spilletider:

Torsdager fra kl. 18.00 – 19.00 Barn
Torsdager fra kl. 18.00 – 23.00 Voksne

Spillelokale:

Klubben holder til på Heggen Videregående Skole. Klubben disponerer klasserommet som ligger 10-15 meter til venstre for hovedinngangen. Bank på ruta hvis du ikke kommer deg inn.

Medlemskontingent: 

  • Senior kr 900
  • Junior kr 900
  • Barn til det året barnet fyller 13 år kr 600
  • Første året senior medlemmer, pensjonister og studenter kr.500.
  • Halv kontingent hvis man melder seg inn etter juli måned.

Medlemskontingent barn betales inn til konto 4730.05.64751
Medlemskontingent junior og voksne betales inn til konto 4730.09.29725

NB!! HUSK Å SKRIV NAVN PÅ GIRO INNBETALING

Kontakt:

Nils Jakob kan kontaktes på njs@harstad.online.no eller tlf 48277910
Stein kan kontaktes på jestein@online.no eller tlf 90034284