Klubbinfo

Våren 2019 er det klubbkvelder hver torsdag i henhold til terminliste.

Spilletider:

Torsdager fra kl. 18.00 – 19.00 Barn
Torsdager fra kl. 18.00 – 23.00 Voksne

Spillelokale:

Klubben holder for tiden til på klasserom 148 og 150 i underetasjen. Det innebærer blant annet at folk bør møte presis ved hovedinngangen. Ellers kan man risikere å bli utelåst.  Hvis du blir utelåst, kan du prøve å ringe ett av følgende telefonnr:

  • Stein 90034284
  • Nils Jakob 48277910
  • Ronny 92442242
  • Robert 92842296

Medlemskontingent: 

 • Senior kr 900
 • Junior kr 900
 • Barn til det året barnet fyller 13 år kr 600
 • Første året senior medlemmer, pensjonister og studenter kr.500.
 • Halv kontingent hvis man melder seg inn etter juli måned.

Medlemskontingent barn betales inn til konto 4730.05.64751
Medlemskontingent junior og voksne betales inn til konto 4730.09.29725

NB!! HUSK Å SKRIV NAVN PÅ GIRO INNBETALING

Kontakt:

Nils Jakob kan kontaktes på njs@harstad.online.no eller tlf 48277910
Stein kan kontaktes på jestein@online.no eller tlf 90034284